OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 14 lutego 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisaną w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 7 kwietnia 2005 r.