OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 992) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 listopada 2013 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę oraz protokół do tej umowy.

Zgodnie z art. 11 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wraz z protokołem weszły w życie dnia 5 grudnia 2013 r.