OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004–2006, podpisanym w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 1 września 2004 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004–2006, poprzez podpisanie.

Powyższy program został podpisany w Warszawie dnia 1 września 2004 r. w oparciu o art. 2 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.

Zgodnie z art. 20 programu, wszedł on w życie z dniem podpisania, tj. dnia 1 września 2004 r.