OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 23 października 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

Zgodnie z art. 5 powyższego porozumienia zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Porozumienie weszło w życie dnia 5 grudnia 2008 r.