OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisaną w Pradze dnia 30 września 2003 r.

Zgodnie z artykułem 18 Umowy, weszła ona w życie dnia 8 sierpnia 2004 r.