OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnym handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Warszawie dnia 27 września 1991 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wypowiedzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnym handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Warszawie dnia 27 września 1991 r., niniejsza umowa utraciła moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2004 r.