OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 269/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie wypowiedzenia umów normujących stosunki handlowe następujące umowy zostały wypowiedziane przez Rzeczpospolitą Polską:

1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy gospodarczej i handlu, sporządzona w Warszawie dnia 10 października 1991 r.

Umowa utraciła moc obowiązującą z dniem 4 maja 2004 r.

2. Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki, podpisana w Warszawie dnia 18 września 1991 r.

Umowa utraciła moc obowiązującą z dniem 27 kwietnia 2004 r.