OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 141/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wypowiedzenia Umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezji oraz Umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy zostały wypowiedziane przez Rzeczpospolitą Polską następujące umowy:

1. Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezji, sporządzona w Warszawie dnia 18 listopada 1992 r.

Umowa utraciła moc obowiązującą z dniem 4 stycznia 2003 r.

2. Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy, sporządzona w Panamie, w Republice Panamy, dnia 14 listopada 1994 r.

Umowa utraciła moc obowiązującą z dniem 17 stycznia 2003 r.