OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia normujące stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 119/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia normujące stosunki handlowe wymienione w załączniku do oświadczenia umowy zostały wypowiedziane przez Rzeczpospolitą Polską i utraciły moc obowiązującą w terminach w nim wskazanych.