OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Limie dnia 14 maja 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 sierpnia 2008 r. zatwierdziła Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Limie dnia 14 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 umowy weszła ona w życie dnia 15 stycznia 2009 r.