OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisanej w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 lutego 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisaną w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 14 maja 2005 r.