OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 16 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisaną w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.

Umowa weszła w życie dnia 1 lutego 2005 r., po dokonaniu notyfikacji przewidzianych w artykule 18 ustęp 2 umowy.