OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów od oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich (Dz. U. Nr 141, poz. 1179), podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 września 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Umowa weszła w życie dnia 8 grudnia 2005 r.