OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 2388), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 stycznia 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 1 kwietnia 2005 r.