OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 28 sierpnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Poprawki przyjęte w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. 1)

Poprawki weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw stron dnia 27 lutego 2010 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami poprawek:

Republika Austrii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Finlandii

Irlandia

Państwo Izrael

Republika Litewska

Republika Łotewska

Królestwo Niderlandów

Królestwo Norwegii

Republika Portugalska

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Konfederacja Szwajcarska

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Węgierska


1) Tekst Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. Nr 46, poz. 297.