OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 1 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisaną w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.

Zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 23 czerwca 2004 r.