OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 9 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisaną w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 26 lipca 2004 r.