OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009—2011, podpisanym w Seulu dnia 5 grudnia 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 listopada 2008 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009—2011, poprzez jego podpisanie.

Program został podpisany w Seulu dnia 5 grudnia 2008 r. na podstawie art. 6 Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 50, poz. 268).

Zgodnie z art. 34 programu wszedł on w życie dnia 5 grudnia 2008 r.