OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1013) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 14 listopada 2008 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 30 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wejdzie w życie dnia 1 października 2009 r.