OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 9 maja 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r., poprzez jego podpisanie.

Powyższe Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r. w oparciu o art. 23 ust. 1 wspomnianej Umowy.

Zgodnie z art. 20 Porozumienia weszło ono w życie dnia 1 lipca 2007 r.