OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1431) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 18 grudnia 2006 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 35 ustęp 2 umowy weszła ona w życie dnia 1 lipca 2007 r.