OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisanej w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 1 kwietnia 2008 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy weszła ona w życie w dniu 21 kwietnia 2008 r.