OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym (Dz. U. Nr 50, poz. 423), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 21 sierpnia 2003 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 24 ustęp 2 umowy weszła ona w życie w dniu 19 kwietnia 2004 r.