OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 15 lutego 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisaną w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 1 czerwca 2006 r.