OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania, polegającej na wcześniejszym zakończeniu mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym zatrudnianiu obywateli, podpisanej w Wilnie dnia 26 września 1994 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów wyraziła zgodę na zmianę zakresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym zatrudnianiu obywateli, podpisanej w Wilnie dnia 26 września 1994 r., polegającą na wcześniejszym zakończeniu mocy obowiązującej umowy.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w notach umowa utraciła moc obowiązującą z dniem 7 lutego 2005 r.