OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji, podpisanej w Kijowie dnia 19 września 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 listopada 2008 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji, podpisaną w Kijowie dnia 19 września 2008 r.

Zgodnie z art. 15 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 30 grudnia 2008 r.