OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009—2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2011 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009—2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, ustanowionym zgodnie z Umową pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009—2014 z dnia 19 sierpnia 2010 r., poprzez jego podpisanie.

Memorandum zostało podpisane przez ostatnią ze stron w dniu 17 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art. 11 Memorandum weszło ono w życie w dniu 18 czerwca 2011 r.