OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009—2011, sporządzonym w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 19 czerwca 2009 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009—2011, poprzez podpisanie. Program został podpisany w Warszawie, w dniu 8 lipca 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Programu wszedł on w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.