OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Sofii dnia 7 lipca 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 lutego 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisaną w Sofii dnia 7 lipca 2004 r.

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 13 kwietnia 2005 r.