OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 28 lutego 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, podpisaną w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

Zgodnie z artykułem 15 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 9 grudnia 2004 r.