OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 stycznia 1996 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 Umowy weszła ona w życie dnia 26 marca 1996 r.