OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 31 stycznia 2005 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.

Zgodnie z art. 9 umowy weszła ona w życie w dniu 17 marca 2005 r.