OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz Porozumieniem w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, sporządzonymi w Bonn dnia 6 czerwca 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2000 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz Porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, sporządzonych w Bonn dnia 6 czerwca 1955 r.

Umowa oraz Porozumienie weszły w życie dnia 5 maja 1965 r. pomiędzy następującymi państwami:

Królestwo Belgii, Republika Francuska, Republika Grecka, Państwo Izrael, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Federalna Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Włoska.

Umowa oraz Porozumienie weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 marca 2000 r.