OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji (Dz. U. Nr 188, poz. 1835), podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 grudnia 2003 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 umowy weszła ona w życie dnia 4 kwietnia 2005 r.