OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Hanoi dnia 9 września 2010 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 października 2011 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Hanoi dnia 9 września 2010 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 1 listopada 2011 r.