OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 sierpnia 2011 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 23 grudnia 2011 r.