OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjętym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2006 r. Uchwałą nr 212/2006 zatwierdziła Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych.

Powyższy regulamin został przyjęty przez Radę Eksploatacji Pocztowej w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. w oparciu o art. 23 ust. 3 Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, podpisanego w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.

Zgodnie z art. RF 2202 Regulaminu Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, to jest z dniem 1 stycznia 2006 r.