OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Tiranie dnia 21 września 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 29 kwietnia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisaną w Tiranie dnia 21 września 2004 r.

Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r.