OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 19 maja 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

Zgodnie z artykułem 28 ustęp 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 22 czerwca 2004 r.