OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 681), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 lipca 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z artykułem 16 ustęp 2, konwencja weszła w życie dnia 27 czerwca 1975 r.

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 3 konwencji, w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 22 listopada 2005 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach:

Republika Austrii              27 czerwca 1975 r.

Republika Czeska              2 listopada 1994 r.

Królestwo Danii 1)               17 stycznia 1988 r.

Republika Finlandii             27 czerwca 1975 r.

Irlandia                      8 listopada 1983 r.

Państwo Izrael                 1 czerwca 2005 r.

Republika Litewska              4 sierpnia 2004 r.

Republika Łotewska               29 lipca 2004 r.

Królestwo Niderlandów 2)            16 lipca 1999 r.

Królestwo Norwegii             1 września 1983 r.

Republika Portugalska           6 września 1982 r.

Konfederacja Szwajcarska       27 czerwca 1975 r.

Królestwo Szwecji             27 czerwca 1975 r.

Republika Węgierska              1 marca 2006 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej            1 czerwca 1976 r.


1) Do dnia 2 września 2004 r. z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii. Od dnia 3 września 2004 r. z wyłączeniem Wysp Owczych.

2) Dotyczy Królestwa w Europie.