OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, podpisaną wWarszawie dnia 10 lipca 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 kwietnia 2008 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, poprzez jej podpisanie. Umowa została podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r.

Zgodnie z art. 11 umowy weszła ona w życie w dniu podpisania.