OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 13 grudnia 2004 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych