OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 5 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Człuchowie;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim;

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu;

11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnowie;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku;

6) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim;

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu;

11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;

13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.