OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1)   dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi;

2)   stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;

3)   stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce;

4)   stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;

5)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej;

6)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku;

7)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głubczycach;

8)   trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;

9)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Leżajsku;

10)  stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim;

11)  stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie;

12)  stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku;

13)  stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu;

14)  stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie oraz utworzone:

1)   stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;

2)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku;

3)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju;

4)   stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 637 oraz z 2013 r. poz. 1247 i 1623. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430.