OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 2 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy;

2) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bochni;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rawiczu;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu

oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach;

5) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łowiczu;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi;

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim;

11) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu;

13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu;

14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku;

15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie;

16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach;

17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pułtusku;

18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie;

19) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.