OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku

oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.