OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 lutego 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w Poznaniu, na terenach wystawienniczych w Poznaniu są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) Targi Techniki Motoryzacyjnej TTM, w dniach od 9 do 13 maja 2007 r.;

2) Fitness, Body & Fashion FIT-EXPO, w dniach od 11 do 13 maja 2007 r.;

3) Targi Dentystyczne SALDENT, w dniach od 17 do 19 maja 2007 r.;

4) Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, w dniach od 22 do 24 maja 2007 r.;

5) Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz MEBLE, w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2007 r.;

6) Targi Mebli Biurowych i Wyposażenia Biur BIURO, w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2007 r.;

7) Tkanina, Stół & Kuchnia, Światło, Wystrój Domu HOME DECOR, w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2007 r.;

8) Targi Ogrodnicze GARDENIA, w dniach od 1 do 3 czerwca 2007 r.;

9) Informatyka dla Przemysłu i Administracji INFOSYSTEM, w dniach od 11 do 13 czerwca 2007 r;

10) INNOWACJE — TECHNOLOGIE — MASZYNY POLSKA (ITM — POLSKA), w tym:

— Salon Energetyki ENERGIA,

— Salon Obrabiarek i Narzędzi MACH — TOOL,

— Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego METALFORUM,

— Salon Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX,

— Salon Logistyki, Transportu i Spedycji LTS TRANSPORTA,

— Salon Gazu i Nafty TECHNOGAZ,

— WELDING,

— Nauka dla Gospodarki,

— Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, w dniach od 11 do 14 czerwca 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.