OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

Następujące imprezy, organizowane przez Agencję Informacyjno-Reklamową „PROMOCJA” s.c. z siedzibą w Wadowicach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) VIII Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 23 do 25 lutego 2007 r. na terenach wystawienniczych w Gliwicach;

2) XIX Wadowickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 9 do 11 marca 2007 r. na terenach wystawienniczych w Wadowicach;

3) VII Olkuskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 16 do 18 marca 2007 r. na terenach wystawienniczych w Olkuszu;

4) X Jubileuszowe Jaworznickie Targi „Dom z Pomysłem”, w dniach od 23 do 25 marca 2007 r. na terenach wystawienniczych w Jaworznie;

5) II Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz w Czeladzi, w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Czeladzi;

6) XI Sądeckie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 13 do 15 kwietnia 2007 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Sączu;

7) XII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji, Mebli i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 11 do 13 maja 2007 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Targu;

8) VI Wystawa Motoryzacyjna, w dniach od 11 do 13 maja 2007 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Targu;

9) VIII Chrzanowskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 18 do 20 maja 2007 r. na terenach wystawienniczych w Chrzanowie;

10) IX Oświęcimskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 25 do 27 maja 2007 r. na terenach wystawienniczych w Oświęcimiu;

11) IV Kiermasz Roślin Ozdobnych i Wyposażenia Ogrodów, w dniach od 25 do 27 maja 2007 r. na terenach wystawienniczych w Oświęcimiu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.