OBWIESZCZENIE PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE z dnia 9 marca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu, stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1218) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

I. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie V AL 2/04 stwierdził, że:

Franciszek Skiba, syn Wincentego, urodzony 15 maja 1924 r. w Bilczowie, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne.

II. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie VAL 34/04 stwierdził, że:

Stanisław Jałowiecki, syn Jarosława, urodzony 26 grudnia 1946 r. w Tanvald, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne.