OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 218, poz. 1440) załącznik powinien mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.